Η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων με ιδιαίτερη χαρά πληροφορήθηκε την εκλογή του μέλους της Kαθηγητή Κώστα Γουλιάμου, Πρύτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ως αντιπροσώπου της Κύπρου έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών.

Η τοποθέτηση του εξαιρέτου συναδέλφου Καθηγ. Κώστα Γουλιάμου επικυρώθηκε από την Γερουσία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, η οποία αριθμεί  περί τα 2.000 τακτικά μέλη απ’ όλο τον κόσμο μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και 26 ακαδημαϊκοί, κάτοχοι βραβείου NOBEL

Η εκλογή του Καθηγ. Κώστα Γουλιάμου περιποιεί ιδιαίτερη τιμή στον ίδιο καθώς και σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα, για την οποία η Σύνοδος των Πρυτάνεων τον συγχαίρει θερμά και εύχεται γόνιμη και παραγωγική θητεία προς όφελος της Επιστήμης και των Τεχνών στη Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων απερίφραστα καταδικάζει και εκφράζει τον αποτροπιασμό για την επίθεση, την σωματική και την ψυχολογική βία, αλλά και τον προπηλακισμό που υπέστη ο συνάδελφος Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθ. Δημήτρης Μπουραντώνης.

Τέτοια βίαια γεγονότα συνιστούν κατάφορη υπονόμευση και παραβίαση, όχι μόνον της ακαδημαϊκής λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ως χώρων ελεύθερης έκφρασης και ανάδειξης του πνεύματος και του πολιτισμού, αλλά και του κράτους Δικαίου και της Δημοκρατίας.

Ευχόμαστε η ελληνική Πανεπιστημιακή κοινότητα και η ελληνική Πολιτεία να αντιδράσουν με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε το αποτρόπαιο αυτό συμβάν να αποτελέσει σύντομα μακρινό παρελθόν, αλλά και την  απαρχή μιας νέας εποχής, στην οποία η πνευματική και ακαδημαϊκή ελευθερία θα συνθέτουν  την αιχμή της λειτουργίας των Πανεπιστημίων, μακριά από εκφοβισμούς και απειλές, όπως αξίζει στην ελληνική Παιδεία και τον ελληνικό Πολιτισμό.

 

 

 

Με επιστολή του ο υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ευχαρίστησε τα μέλη της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίου για την υποστήριξή τους στο έργο του επαναπατρισμού Κυπρίων πολιτών και φοιτητών λόγω της πανδημίας του covid-19 και για τη στήριξη που παρείχαν στα μέλη της φοιτητικής τους κοινότητας στις δύσκολες αυτές συνθήκες.

ΕΔΩ αυτούσια η επιστολή του ΥΠΕΞ.

 

 

 

Η Σύνοδος Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων συνεδρίασε εκτάκτως την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020, στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και της Προέδρου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.), προκειμένου να συζητήσει την πρόσφατη (26.06.2020) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. της Ελλάδας που «επικαιροποιεί» το πλαίσιο αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ αλλοδαπών τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως.

Η Σύνοδος διαπιστώνει ότι η απόφαση:

 1. Δεν «επικαιροποιεί» απλώς, αλλά μεταβάλλει ριζικά το πλαίσιο αναγνώρισης τίτλων σπουδών που αποκτώνται με σπουδές εξ αποστάσεως, σε βαθμό τέτοιο που πρακτικά καθιστά απαγορευτικές τις εξ αποστάσεως σπουδές στους φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους στην Ελλάδα.
 2. Ελέγχεται ως προς τη νομική της ισχύ έναντι τόσο της Ελληνικής όσο και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ως δυνάμει πολλαπλώς παραβιάζουσα βασικές αρχές του Δικαίου και ως υπερβαίνουσα τις εκ του νόμου κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 3. Είναι παιδαγωγικά, ακαδημαϊκά και κοινωνικά πολύ προβληματική. Είναι πλήρως αντίθετη με τις πρακτικές που υποστηρίζει το European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) σε σχέση με τη διασφάλιση ποιότητας στα προγράμματα σπουδών που υλοποιούνται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής και διαδικτυακής μάθησης.
 4. Βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με ευρέως διαδεδομένες υφιστάμενες πρακτικές σε χώρες της Ευρώπης και της Β. Αμερικής.
 5. Είναι πλήρως αντίθετη με τη φιλοσοφία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,  η οποία αποσκοπεί στη παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης καταργώντας εμπόδια και περιορισμούς σε σχέση με το χρόνο και το χώρο σπουδών. Ως εκ τούτου, αφαιρεί το δικαίωμα πρόσβασης στην Ανώτερη Εκπαίδευση σε άτομα τα οποία για διάφορους λόγους  αδυνατούν να ταξιδεύουν.
 6. Επιφέρει ζημιογόνες συνέπειες και αναστάτωση στους υφιστάμενους και νέο-εγγραφέντες φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν προγραμματίσει τις σπουδές τους βάσει προϋπολογισμού και με βάση τα υφιστάμενα, πριν της αποφάσεως, δεδομένα. Πολλοί εξ αυτών θα αναγκαστούν είτε να διακόψουν τις σπουδές τους ή να μην τις αρχίσουν, με αποτέλεσμα να   απωλέσουν το δικαίωμά τους για πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
 7. Επιφέρει ζημιογόνες και καταστροφικές συνέπειες σε όλα τα πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας που προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 8. Επιφέρει καίριο πλήγμα στον στρατηγικό στόχο της Κυπριακής Δημοκρατίας να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Για τους λόγους αυτούς, η Σύνοδος:

 1. Ζητά από την Ελληνική κυβέρνηση να ενεργήσει για την άμεση ανάκληση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 2. Δηλώνει ότι, σε αντίθετη περίπτωση, και προς στήριξη και διαφύλαξη των δικαιωμάτων των φοιτητών και φοιτητριών, επιφυλάσσεται για την άσκηση όλων των νόμιμων μέσων κατά της απόφασης αυτής ενώπιον κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου και αρχής, εθνικής ή Ευρωπαϊκής. Τα μέσα αυτά εξετάζονται ήδη.
 3. Διαβεβαιώνει τους φοιτητές και φοιτήτριες που φοιτούν ή προγραμματίζουν να φοιτήσουν σε εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών των Κυπριακών Πανεπιστημίων ότι, σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε., θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα ακύρωσης στην πράξη των επιπτώσεων της απόφασης αυτής.

 

 

Την Παρασκευή 03.07.2020 θα συγκληθεί από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, ως προεδρεύοντος της Συνόδου των Πρυτάνεων, η 28η Γενική Συνέλευση της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων.

Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Συνόδου, πέραν των μελών της Συνόδου, θα συμμετάσχουν ως επίσημοι προσκεκλημένοι ο Εντιμότατος Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) κος Πρόδρομος Προδρόμου και η Πρόεδρος του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), Καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη.

Μεταξύ των σημαντικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα γίνει αποτίμηση των  διαδικασιών λειτουργίας των ακαδημαϊκών εργασιών καθώς και  διεξαγωγής των  τελικών εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους από τα πανεπιστημιακά Ιδρύματα ως συνέπεια της κρίσης της πανδημίας  και θα συζητηθεί ο προγραμματισμός και η μέθοδος  διεξαγωγής μαθημάτων και εξετάσεων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Καθηγητής Παντελής Σκλιάς δήλωσε: «Η συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση της Συνόδου σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Κυπριακή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Είναι η πρώτη μετά την πανδημία, αλλά και η πρώτη που συγκαλείται εκτός της πρωτεύουσας της Κυπριακής Δημοκρατίας και μάλιστα, στην πόλη της Πάφου. Σκοπός μας είναι τόσο να αποτιμήσουμε τα αποτελέσματα της προσπάθειας που προηγήθηκε, αλλά και να σχεδιάσουμε το επόμενο ακαδημαϊκό έτος με γνώμονα την ακαδημαϊκή αριστεία, την ποιότητα και το σεβασμό στα πρωτόκολλα υγείας. Η συμμετοχή τόσο του ΥΠΑΝ όσο και της Προέδρου του Φορέα ΔΙΠΑΕ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για γόνιμη διαβούλευση και λήψη σημαντικών αποφάσεων».  

 

ΜΕΛΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

Πολυμεσικο υλικο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Δραστηριοτητες Νέα και Ανακοινώσεις